Oychet o rezultatah samoobsledovaniya KROODO_01.04.2018